Instalace obrubníků - foto + návod

GARDEN DIAMOND - zahradní obrubník v cívce 6 + 12 m - Instalace

Postup při instalaci zahradního obrubníku GARDEN DIAMOND

Rozbalte roli zahradního obrubníku na pevném povrchu a oba konce zatěžkejte vhodným předmětem. Ideální teplota na rozbalení obrubníku je nad 16 °C. Při umístění na přímém slunečním záření se doba narovnání obrubníku zkrátí na 2-3-hodiny. Tato metoda narovnání obrubníku Vám výrazně usnadní instalaci.

Cílem je instalovat obrubník jako rovný pás. Instalace ihned po rozbalení cívky s obrubníkem by měla nežádoucí estetické účinky (nerovná linie obrubníku) a mohla by narušit stabilním umístění v zemi.
plastový obrubník

Vykopejte 13-15 cm hlubokou rýhu v linii plánované pokládky obrubníku. Zasaďte obrubník do připravené rýhy tak, aby profil "V" na spodním okraji obrubníku byl směrem do kamenité zeminy, nebo do záhonu s mulčem. Toto přispěje ke stabilitě obrubníku v zemi.
plastové obrubníky


Zahrňte rýhu a spodní část obrubníku tak, aby byl viditelný pouze lem obrubníku.

Zeminu okolo obrubníku pečlivě srovnejte a poté udusejte.


Spojování konců obrubníků GARDEN DIAMOND

Vnitřní průměr otvoru obrubníku je menší než venkovní průměr spojky proto, aby byl spoj pevný a pro zavlažovací účely vodotěsný. Doporučujeme ponořit oba konce obrubníku do kýblu nebo konve s horkou vodou na cca 5 minut. Obrubník takto dočasně změkne a půjde jednoduše spojit. Pro zahřátí konců obrubníků také můžete použít horkovzdušnou pistoli nebo fén na vlasy.

Konce obrubníku připravte podle obrázku. Z obou konců odřízněte 8 cm vrchního lemu obrubníku.

Oba konce obrubníku ponořte do kýblu nebo konvice s horkou vodou.

Spojku zasuňte do obou konců a obrubníky spojte.

Spojované konce přitlačte k sobě nadoraz.

Obrubník pro komerční použití. Upevněte obrubník v zemi ocelovými nebo plastovými kolíky o délce 150 – 200 mm. Kolíky aplikujte každé 3-4 metry pod úhlem 45 stupňů

Kolík zatlučte až ke stěně pásu.

Zahrňte rýhu a spodní část obrubníku tak, aby byl viditelný pouze lem obrubníku. Zeminu okolo obrubníku pečlivě srovnejte a poté udusejte.

Stejný postup spojování obrubníku použijte u spojování všech tvarů spojek.

Stejný postup spojování obrubníku použijte u spojování všech tvarů spojek.

 

 

Spojka " I " pro spojení rovných pásů
Spojka " L " pro spojení v rohu
Spojka " T " pro napojení do více směrů.
Spojka " T " se závitem 1/2 palce pro napojení na vodovodní řád
Spojka " L " se závitem 1/2 pro napojení na vodovodní řád

 

Postup pro připojení obrubníku k vodovodnímu řadu

Připojení k venkovnímu kohoutku

K napojení obrubníku na vodovodní řad budete potřebovat zahradní hadici, rychlospojky, regulátor tlaku, filtr a spojku mezi filtrem a kohoutkem.

Speciální spojka na připojení filtru k venkovnímu kohoutku 
 Filtr s kovovou filtrační síťkou 120 mikronů
 Regulátor tlaku na 2 bary

 

Připojení k obrubníku

V nejbližším možném místě od vodovodního kohoutku napojíte do obrubníku spojku se závitem a k ní připojíte zahradní hadici s rychlospojkou.

 

Instalace zavlažovacích komponentů

1. Postřikovače

Regulovatelné rozprašovací trysky s pokrytím prostoru 90, 180 a 360 stupňů, umístěné na bodci se jednoduše instalují a jsou ideální pro květinové záhony, půdokryvné rostliny, solitérní rostliny a keře.

Černá čepička - 90° rozptyl
Modrá čepička - 180° rozptyl
Červená čepička - 360° rozptyl

 

Regulátorem množství přivedené vody můžete kontrolovat délku rozptylu od 20 cm do 300 cm

 

Napojení postřikovače na obrubník GARDEN DIAMOND - K napojení potřebujete děrovač, 6 mm hadičku, konektor a postřikovač.

Děrovačem provrtáte v obrubníku otvor Konektor zacvaknete do obrubníku Připojíte 6 mm hadičku a na druhém konci postřikovač

 

Na jeden konektor napojte jen jeden postřikovač. Postřikovač zabodněte do potřebné hloubky do země . Takto můžete regulovat výšku hlavice sprinkleru. Hadičku můžete zahrnou mulčovací kůrou nebo jiným substrátem. Čepičky sprinkleru můžete jednoduše vyměňovat dle potřeby rozptylu. Stačí čepičku vyšroubovat a jinou stejným způsobem našroubovat.

 

2. Kapkovače

Kapkovače, které si sami regulují tlak, dodávají přesné množství vody bez ohledu na změny tlaku v důsledku dlouhé hadice nebo změnám v terénu. Mohou zjednodušit navrhování systému a výrazně snížit údržbu, protože se jen zřídka ucpávají. Uvnitř kapkovače je pružná membrána, která reguluje průtok vody a má tendenci se sama zbavovat pevných částic ze systému (samo-proplachování). Používá se pro přivedení vody přímo do kořenové zóny, pomáhá snížit odpařování a šetří vodu. Snadno se připojí k 6 mm hadici. Kapkovač je vyroben z polypropylénu.

Na jeden konektor napojte jen jeden kapkovač a umístěte kapkovač ke kořenům rostliny. Hadičku i kapkovač můžete zahrnou mulčovací kůrou nebo jiným substrátem.

Napojení kapkovače na obrubník GARDEN DIAMOND – K napojení potřebujete děrovač, 6 mm hadičku, konektor a kapkovač. Postup při napojování kapkovače je identický jako při napojování postřikovače.

3. Kapkovací hadice 16 mm - 25 metrů

Připojení kapkovací hadice na ozavlažovací obrubník:

Kapkovací hadici připojíte na obrubník specálním "T" konektorem. Konektor má dva konce o průměru 25 mm ( oba konce zasunete do obrubníku) a jeden konec o průměru 16 mm ( na tento konec napojíte kapkovací hadici)

 

Rozdvojení a zaslepení kapkovací hadice:

Kapkovací hadici lze rozdvojit "T" spojkou, která má všechny tři konce o průměru 16 mm. Všechny konce kapkovací hadice jednoduše natlačíte na konektor.

 

Zaslepení všech konců kapkovací hadice provedete zatlačením záslepky o průměru 16 mm.

 

Připojení ventilu na kapkovací hadici:

Ke kapkovací hadici můžete připojit uzavírací ventil pro potřeby manuální kontroly zavlažování. Oba konce ventilu o průměru 16 mm zatlačíte do kapkovací hadice.

 

4. Distribuční hadice 16 mm - 25 metrů

Připojení distribuční hadice na zavlažovací obrubník:

Postup připojení distribuční hadice je stejný jako u kapkovací hadicie. 

Do distribuční hadice napojíte kapkovače a posřikovače stejným způsobem jako do obrubníku.

Upozornění

Tlak v systému je velmi důležitý. Pokud je délka obrubníku kratší (do 20 metrů) a zavlažovacích komponentů méně, tak doporučujeme použít regulátor tlaku. Vysoký tlak by mohl systém poškodit. Tlak vody se také dá regulovat kohoutkem. Pokud je délka obrubníku delší (20 až 100 metrů) a zavlažovacích komponentů více, pak se regulátor tlaku vůbec nemusí použít. Pozor na nadměrné použití komponentů, čím více zavlažovacích komponentů je použito, tím nižší tlak vody bude v zavlažovacím systému.

Zazimování

Před prvními mrazy vyfoukejte vodu ze zavlažovacího systému malým kompresorem. Zmrzlá voda by mohla poškodit zavlažovací systém.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptak.cz